Att stanga bolaget med forlust

Framgången för den verksamhet vi vill avveckla eller stänga en gren, måste vi ge upp inte bara frågor främst relaterade till arbetet, men också kassaregister. Inte ot bara glömma det, även om domaren henne som en spion, som söker vår omsättning värde och som kommer att ge alla skattemyndigheten, den nödvändiga viljan.

https://thyro-lin.eu/se/

Kassa och efterbehandling? Denna händelse ger förmodligen många entreprenörer. Skattebetalarens räckvidd fastställs i finansministeriets lag av den 14/03/2013 i kassaregisters historia. Förresten reglerar reglerna hela livscykeln i kassaregistret, även från tidpunkten för ståndpunkten vid producentens. De reglerar också processen för leverans och service av ett sådant kassaregister. Så i fråga om förordningen måste vi: göra en daglig och periodisk finansiell rapport. Vid 7 dagar efter kassakontrollens slut måste vi återge begäran till skattkontorets chef för att läsa kassaminnet. Vi måste också skicka in begäran till chefen för skatteverket för att avregistrera registret. I slutet, med hjälp av en serviceman, läser vi innehållet i kassareminnet genom att göra en faktureringsrapport för vilken tidpunkt som helst. Det borde ske i närvaro av en anställd hos skattekontoret. Förordningen kräver att vi utarbetar ett protokoll för att läsa innehållet i kassaregisterets minne.Som du kan gissa, räkna rapporterna med planen en jämförelse av vad som har lästs från kassan med den nuvarande, som han lyckades med månatliga eller kvartalsvisa deklarationer. För att undvika en dålig situation kommer programmet att skriva ut rapporten för försäljningstidpunkten, som du kombinerar med våra momsdeklarationer. Du kommer att behandla möjligheten att göra en korrigering om du har gjort ett misstag någonstans.Det är värt att lägga till att när vi skickar in en ansökan till chefen för kontoret för att läsa ett skatteminne, ger vi information om huruvida vi använde skattekundsrabatten som skattebetalare. Vi måste också slutföra förklaringen om användningen av kassaregistret. Om kassan har använts under mindre än 3 år måste vi återbetala rabatten som vi använde vid köp av kassan.Som du kan se är slutarbete och kassa ett svårt åtagande att du kommer att bli skyldig att göra. Om sluten av verksamheten och därmed likvidationen av kassaregistret ägde rum på mer än tre år - vi kommer att kräva en lättnad som de accepterade för kassan.