Led vaggbelysning

Nöd-LED-belysning i offentliga byggnader, mottagen som en del av brandsäkerhetssystemet, måste uppfylla ett antal krav, vars innehåll omfattas både i förordningar och i mängder i kombination med brandbekämpning och belysning. Dessa