Energibesparing i datorn

Kontrollerande verksamhet är en extremt viktig fråga i nästan alla branscher, i många hem eller företag. Byt avskiljare och strömbrytare passerar i närheten av många tillverkare. Var och en utvecklas för att göra system som föreslås av honom lika gammal som mycket komplex och anpassad till olika former.

De viktiga fördelarna med strömbrytare är utan tvekan liten storlek, enkel installation och avstängning, och framför allt ett mycket brett utbud när det gäller hjälputrustning.

En strömbrytare är ett verktyg som används där ström har mycket snabbare fördelar. Dess viktiga fråga är att skydda andra elektriska enheter från effekterna av eventuell överbelastning eller kortslutning. Det kastas vid kontrollen av energifördelningen i elkonstruktionen.

Den grundläggande uppdelningen av strömbrytare innefattar lågspännings-, mellanspännings- och högspänningsbrytare. En karakteristisk egenskap hos lågspänningsomkopplare är en driftsspänning som är lägre än 1000V och deras mest populära konstruktion är brytare. Mellanspänningsströmbrytare ger vanligtvis 10 000 avstängningar.

När det gäller högspännings prestandakopplar, utförs de i två teknologier: dödtank och levande tank. Metoden för användning kommer in i svaret i form av en strömbrytare, men också dess mekaniska styrka. Dödtankbrytare kännetecknas av en mycket större kraft kombinerad med extremt viktig växelstabilitet. Högspänningsbrytare är vanligtvis kvalificerade på grund av det medium som används för att släcka bågen.