Explosionsskyddade varmare

EX-beteckningen är ett medvetet beteckning, anti-explosionsskydd, som används för enheter och skyddssystem, deras komponenter och populära.

I förhållande till de stora skillnaderna i säkerhetsnivån i EU: s regioner beslutades att harmonisera grundläggande värden i ett av medlemsländerna. Unified laws tillåter ett mycket ljusare och starkare flöde av varor mellan EU-länderna. Så är den så kallade Det nya lösningsdirektivet, som presenterade sig som en nyckellösning för att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna.För explosiva atmosfärer och anordningar som beställs i dessa zoner, måste två grundläggande ATEX-direktiv nämnas (från fransk atmosfär Explosible:- Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv 94/9 / EU ATEX95 och Europeiska rådet (av den 23/03/1994 när det gäller att förena medlemsstaternas lagstiftning om anordningar, maskiner och skyddssystem som är avsedda att träna i explosionsfarliga områden,- Direktiv 99/92 / EG ATEX137 (av den 16/12/1999 som reglerar minsta önskningar i fråga om skydd och säkerhet för gäster på platser där explosionsfarlig atmosfär kan uppstå.Alla EX-diskar ska märkas ordentligt och skickas en serie test som avser att eliminera eventuella fabriksdefekter i slutet. EU-direktiven, som vi mottog 2003, strikt definierar och klargör arbetsprinciperna och tillhandahållandet av denna typ av utrustning.Du kan hitta Atex-punkten här.