Farozonen ar detta

På grund av att nya säkerhetsbestämmelser gällde i Europeiska unionen beslutades det att harmonisera förordningarna. ATEX-krav har införts, vilka hänvisas till för potentiellt explosiva zoner och tillbehör för operationer i de sista zonerna. Syftet med dessa variationer är stora riskminskning eller en total eliminering av som är blandad med användningen av effekter i områden där explosion kan resultera, vilka zoner EX.

EX-kraven, eller mer exakt direktivet, definierar de krav som en produkt måste utföra, som lämnas för användning i explosionsfarliga atmosfärer. Huvudsyftet med metoden är att harmonisera överensstämmelseförfarandena för utrustning och skyddssystem i dessa potentiellt explosiva zoner och för att garantera deras fria rörlighet på Europeiska unionens torg.Denna information omfattar all elektrisk och icke-elektrisk utrustning och skyddssystem som sträcker sig i explosionsfarliga områden. ATEX-krav gäller även för säkerhets-, hanterings- och hanteringsanordningar som kommer att behandlas utanför explosionsfarliga atmosfärer. De behöver inte känna till sina egna funktioner, men de kommer att lägga till några av de verktyg och skyddsstilar som kommer att användas där.Direktivet definierar också möjligheten att visa att artikeln överensstämmer med ATEX-reservationerna. Produkterna som utför dessa behov, det vill säga standarder som är harmoniserade med regeln, måste också göra sina viktiga krav. Tillämpningen av regler är inte nödvändig, och överensstämmelsesförfarandet är så. Poängen här är överensstämmelse med den regel som bolaget skapat på grundval av en anmälan utfärdad av Europeiska kommissionen. Undantag kan förekomma exakt i framgången för tredje kategori av elektriska apparater och icke-elektriska utrustning kategorierna två och tre.När det gäller dessa undantag är det avtal om överensstämmelse att detta faktum ska utfärdas av tillverkaren av denna apparat utan att ett anmält organ deltar. Kraven respekteras dock samtidigt som samma producent kommer att finnas tillgänglig i denna blankett för att lansera sin produkt på marknaden.Om du letar efter grundläggande krav, då dessa är certifiering av elektriska och icke-elektriska, självcertifiering tillåts, krav på platser och saker på marken som svarar på Europeiska unionen möjligheten till obligatorisk och innehåller huvudkaraktär.