Finanspolitiska forum

Varje företagare i det enkla namnet på kassaregister kämpar varje dag med rika problem, vilka enheter kan också skapa. Liksom all datorutrustning är kassaregisterna inte oberoende av funktioner och ibland förstör. Inte alla företagets ägare vet att när som helst, i vilken registret realiseras med hjälp av kassa, bör du tänka på annan sådan anordning - naturligtvis i händelse av fel på den perfekta.

Bristen på ett kassakontot vid vidare försäljning av varor eller assistans kan leda till att påföljder införs av skattekontoret, eftersom detta kommer att förhindra att försäljningsbrevet bryts i periodens nedbrytning av huvudanordningen. Dokument som lagras tillsammans med kassaregistret ska innehålla en finansiell kassa servicebok. I det här fallet är inte bara alla reparationer av enheten inmatad, men det finns också tips om att finansiera kassaregistret eller byta ut sitt minne. I tjänstepositionen ska ett unikt nummer anges, vilket har tilldelats skattekontoret av skattekontoret, företagets namn och adressen till lokalerna där beloppet behandlas. Alla dessa uppgifter är nödvändiga vid inspektioner från skatteverket. Eventuella korrigeringar i kassaregisterets medvetenhet om dess reparation tillhör verksamheten hos en specialiserad tjänst, med vilken varje företagare som använder kassaregister bör tecknas ett kontrakt. Vad är viktigt - du borde informera skatteverket om någon förändring av kassatörens servicetekniker. Försäljningen på skattebelopp bör sluta i kontinuerlig teknik, och för att lyckas fylla kassaregisterets minne måste man byta minne för en annan, samtidigt som man har en minnesavläsning. Läsningen av kassaregisterets minne kommer sannolikt att utgöra - även som en ändring som endast gjorts av en auktoriserad enhet. Dessutom måste verksamheten genomföras i närvaro av en anställd hos skatteverket. Från utläsningen av skattekassan utarbetas ett lämpligt protokoll, varav en kopia når skattkontoret och det nya till entreprenören. Han måste hålla protokollet ihop med andra handlingar som är kopplade till kassan - hans förfarande kan leda till att en straff läggs på kontoret.