Forsakran om overensstammelse arbetsklader

EG-försäkran om överensstämmelse är därför en skriftlig deklaration som tillverkats av tillverkaren (eller en auktoriserad representant om att hans produkt är i solidaritet med Europeiska unionens rekommendationer. Denna deklaration måste gälla för en eller mycket produkter, som tydligt identifieras med produktnamnet eller koden, eller har en annan entydig hänvisning. Tillverkaren måste analysera produkten och göra ändringar som är lämpliga för att uppfylla kraven i direktivet.

https://neoproduct.eu/se/vigrafast-sta-infor-utmaningen-i-varje-intim-situation/

Innan produkter utfärdas en försäkran om överensstämmelse, måste produkter underkastas förfaranden för bedömning av överensstämmelse, och dessutom, om det är lämpligt (på grund av olika bestämmelser, måste dessa material vara certifierade. Förfarandet för bedömning av överensstämmelse startas genom att slutföra specifika sekvenser av åtgärder. Så det finns faktiskt moduler och de beskrivs vanligtvis med stora bokstäver. Valet av denna sekvens vill från tillverkaren att vi matchar den enligt vår åsikt vid de tillfällen som visas för honom när som helst och angående produkten. För tekniskt genomsnittliga produkter kan sekvensen returneras men från själva elementet (t.ex. modul A, och för mer avancerade artiklar är detta komplexa procedurer (till exempel i framgång för en elmätare kan tillverkaren välja moduler B + D, B + F eller H1 . Sedan dokumenteras utveckling och levande produkter. Tillverkaren placerar CE-märkningen på produkter som utgör en försäkran om överensstämmelse. En stor anmärkning relaterad till tillverkarens utfärdande av en försäkran om överensstämmelse kommer från det faktum att det antas att produkten för vilken dokumentationen gjordes uppfyller alla viktiga önskemål och är också förenlig med gällande bestämmelser.EG: s överensstämmelseavtal bör innehålla ytterligare information enligt följande mall (tillsammans med infrastrukturministerns förordning av 11 augusti 2004, i huvudsak metoder för att förklara att byggnadsmaterial uppfylls och sättet att markera dem med ett byggmärke:1. Unik produktidentifierare - nummer XXXX2. Företagets och adressen till tillverkaren - och om den är densamma, också för hans europeiska auktoriserade representant3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens (eller installatörens ansvar ensam4. Vad är problemet med deklarationen - produktidentifiering som gör att du kan rekonstruera dess historia, om nödvändigt - bifoga ett foto5. Ämnet för denna förklaring som beskrivs ovan är godartad med hälsosam gemenskapslagstiftning (lista6. Hänvisningar till specifikationer eller hänvisningar till harmoniserade standarder - till vilka deklarationen överförs7. Om det är lämpligt, inkludera kunskap om det anmälda värdet som utförde interventionen och utfärdat intyget8. Annan ytterligare information, till exempel: på vars vägnar den undertecknades, ögonblicket och lägen för utfärdande, position, namn och signatur.Efter att överensstämmelsedeklarationen har utfärdats kan produkten få CE-märkning. Närvaron av denna märkning på produktförpackningen indikerar att den uppfyller kraven i EU: s direktiv. De är intresserade av uppgifter relaterade till hälsa och platsstöd, säkerhet vid användning och identifierar också farorna som tillverkaren bör eliminera. Om en produkt är föremål för bedömning av överensstämmelse och inte har en försäkran om överensstämmelse, kan den inte släppas ut på marknaden eller översättas till användning i Europeiska unionen. Kontraktet samlas in av tillverkaren eller, om han är baserad utanför Europeiska unionen, av sin europeiska auktoriserade representant.