Industriell dammsugare till salu

Dammsugare är en industriell dammsugare som är avsedd att avlägsna svåra föroreningar. Ett exempel kan vara brister i slutproduktioner som färg- eller gipsrester.

Industriella dammsugare kan delas upp i flera kategorier beroende på filtrets värde i dessa data.Vi skiljer klasserna L, K och H.L-klassen tillåter arbete med grundläggande damm som sand eller grus.Klass K tillåter behandling av föroreningar som färger, lacker, kvarvarande betong eller stenar.Den högsta hastigheten är H och tillåter avlägsnande av tunga föroreningar som bly, kadmium, mögel, nickel eller asbest. Även betydligt små föroreningar filtreras ut av den sista filterklienten.Det är särskilt viktigt att välja rätt verktygskvalitet för karaktären av det arbete vi gör. Felaktig markering kan påverka nära hälsa och i extrema fall vara livshotande!En viktig parameter är mycket sugning. Den äger rum från 1200 till 2000 [W].Det är också värt att fråga om avfallshanteringens kapacitet.För låg tank kan orsaka frustration från början behovet av frekvent tömning. En bra grund är att köpa en dammsugare med en behållare varannan 30 liter.Du kan och överväga att köpa en dammsugare utan en väska. De skapar en konstant sugkraft utan att fylla behållaren med saknade föremål.Det tar inte upp behovet av att byta ut påsar.Tyvärr är nackdelen med denna dammsugare standard det bättre värdet och behovet att rengöra kammaren efter varje användning.Det är värt att välja utrustning med hög slangseffekt och extra tillbehör. Detta underlättar avsevärt rengöringen och säkerställer användarvänligheten.Också uppmärksamma dammsugarens drift och vilka produkter den gjordes av. Ett solidt hölje ger dig många problemfri drift. Tungare utrustning ges också i professionella barnvagnar, vilket gör det viktigt att snabbt styra dem.Det är värt att uppmärksamma tillverkarens garantipolicy.Helst bör garantiperioden vara minst 3 år, och tjänsten valdes i staden.Priset på en industriell dammsugare varierar från några hundra till flera tusen zlotys.Och det är värt att handla och testa modellen på förhand.

Kända varumärken av dammsugare som öppnas på hemmamarknaden är Kärcher, Numatic, Starmix, Festool, AeroVac och vårt eget.