Infertilitet vid 18 ars alder

Har du bestämt dig för att ansöka om ett barn med en vän? Det är bra! Men efter några månader av misslyckade försök kommer alla till den personliga obehagliga tanken: "och att föremålet är fel med mig?". I en sådan kvalitet är det inte värt att plågas, men bara gå till fertilitetsprovning. I framgången för de typerna kommer att bli undersökning av sperma, det är helt smärtfritt och kan skingra alla tvivel.

https://neoproduct.eu/se/long-strong-ett-effektivt-satt-for-lang-och-intensiv-sex/Long&Strong Ett effektivt sätt för lång och intensiv sex

I stället för att söka på Internet för "spermanalyspris" går du enkelt till närmaste analytiska laboratorium och hittar dig i detalj om prislistan och omfattningen av forskningen. Det finns olika typer av sådan analys. Det mest grundläggande eller spermiogrammet kommer att ge en övergripande bedömning av tillståndet för sperma. I gruppen av undantag är det lämpligt att bedöma kvaliteten på semen och ta bort eventuella sjukdomar. Kostnaden för denna erfarenhet är cirka 100 PLN, beroende på det laboratorium där vi gör det. Konsekvenserna överförs vanligtvis i några dagar.

I formuläret, om det finns avvikelser från normen eller om vi diagnostiseras med vissa störningar, är det värt att överväga mer komplexa tester (sk CASA. Under denna forskning görs en detaljerad bedömning av spermmorfologin, deras energi och närvaron av antikroppar och effektiva leukocyter kontrolleras.

En intressant fråga är den så kallade ett seminogram där, förutom många spermtest, du också kan ge en åsikt om effekterna av partiella vesiklar och prostata. I den moderna övningen utförs en omfattande kunskap om reproduktionssystemets problem. Denna forskning rekommenderas framgångsrikt, när de grundläggande framgångarna inte ger ett bestämt svar om saken är fel.

Hur förbereder man sig på semenanalys? Människan minst 5 dagar före sökningen måste lämna någon sexuell aktivitet, den sista onani. Det är också värt att inte ge några nya produkter i kosten eller aktiviteten vid den aktuella tiden. Anledningen är tydlig - sättet att ge ett stort bidrag till situationen för sperma och alla förändringar före testet kan förfalska dess effekt.

På testdagen rapporterar vi till laboratoriet där vi tillhandahåller våra data. Då får vi en spermierbehållare. I vissa laboratorier används materialet i bakgrunden - tack vare det är det 100% säkert att det finns "fräsch" och lagras noggrant.