Innova kassaapparat

I början är det värt att lägga till vad som inkluderar service av kassaregistrer: kassasystem, nödvändiga tekniska inspektioner, alla reparationer som skapats under garantin och efter att garantin löpt ut och nödvändigt underhåll. Dessutom betalar kassateknikerna för tjänsteregistreringar och rapporterar kassaregistreringen till skattekontoret.

Tarnów-kassaapparater erbjuder sina användare ytterligare tjänster: utbildning på nivån för operativa kassaapparater och hjälp i god programmering av handelsnamn och PTU-kurser.

Under perioden med obligatorisk teknisk inspektion utför servicetekniker följande åtgärder:- utvärderar tillståndet för kassareglar och deras samarbete med texter i tjänstepositionen och servicedokumentationen,- kontrollera kassaprogrammet, dess version, avtal med kassaregistret och dokumentation på webbplatsen,- Kontrollerar att kassaregistret fungerar korrekt, särskilt i storleken på de utfärdade finansiella handlingarna.- utvärderar tillståndet i kassarhöljet, skatteminnet, basplattan och skattemodulen med avseende på solidaritet med bygglistor,- kontrollerar korrekt användning av konsumentskärmen.- placerar resultatet av granskningen tillsammans med rekommendationerna i serviceboken.

Övrigt:1. Den nödvändiga tekniska granskningen måste byggas och när kassaregistraren avbrutit vårt arbete, d.v.s. av någon anledning slutade registrera rörelser på skattebeloppet, och avregistrerade inte kassaregistret.2. Under den tekniska granskningen är de viktigaste aspekterna konstruktionsaspekterna av kassaregistret, som ansvarar för registrering av omsättning och som felaktig livslängd kan påverka den korta beräkningen av skatter. Så i ordningsgranskningen letar servicetekniker inte efter fel som kommer in i kassaregistrets funktion, eller kontrollerar ännu inte, eller andra faktorer på enheten, t.ex. mekanismen som är ansvarig för utskrift, strömförsörjning - de fungerar bra. Naturligtvis kan kunden be serviceteknikerna om att kontrollera kassasystemets skick och ersätta de skadade elementen, även om det kommer att finnas arbete utanför den tekniska inspektionen.