Innova kassan har en prestigefylld bruksanvisning

Det skattemässiga kassaregistret måste vara en entreprenör som beslutar att sälja varor eller tjänster till fallet för finansiella personer som inte bedriver ekonomisk kampanj. Det tar inte hänsyn till om säljaren är momsbetalare eller är befriad från sådana uppgörelser. Vad är skyldigheterna för ett skattekassregister?

Att ha ett kassaregister bör först och främst kontrollera om det är obligatoriskt att registrera hur mycket försäljning den skapar. Vid småförsäljningar, som sällan utförs, ibland mer effektiv lösning som lever för att hålla poster i försäljningsstatistiken som inte dokumenterats. Undantag från behovet av att ha ett kassaregister har presenterats i finansministeriets lag av den 4/11/2014 i undantagsfallet från skyldigheten att föra register med hjälp av kassaregister.Låt oss säga att när vi köper det första kassan har vi rätt till återbetalning av upp till 90% av sina priser, men inte mer än sju hundra zlotys. En stor bekvämlighet för både mannen och säljaren kommer att vara ett noggrant konfigurerat kassa, eller en som använder en stor katalog över varor och tjänster som erbjuds. För en man är det stora värdet av denna vara det faktum att han får ett kvitto, vilket du kommer att utföra som en möjlig grund för retur.

Principen om inverkan på beloppet kommer att vara skattemässig avregistrering av kassan. Vad tror hon på? Det är det sista och irreversibla förfarandet, som består av att permanent skattebetala skatteidentifikationsnummer till skattemodulen. Självklart kan vi få ett kassaregister och inte göra skattefinansiering. Endast sådant kassa kan användas för produktion endast i en icke-finansiell ordning. Det är väldigt viktigt att kassatorns skattläggning görs av en erfaren tekniker. Vid ett misstag är det lämpligt att köpa ett nytt kassaapparat.

För viktiga förpliktelser med ett kassaregister, skriv ut kvittot och betala det till användaren varje gång han når köpet och skriv ut dagligrapporten en gång om dagen. En gång i månaden (den första dagen i varje månad ska en månadsrapport skrivas ut. Du bör också ha en obligatorisk översyn. Den ska vara klar efter 24 månader efter att ha använt kassaregistret. Låt oss få ett bra förvaring av kvitton och rapporter: lagstiftaren ålägger företagare skyldigheten att hålla kopior av rullar och dagliga rapporter för en period på fem år, kvitton för en period av två år (från slutet av skatteåret. En viktig fråga är mer att komma ihåg att efter fem år borde entreprenören obligatoriskt ersätta kassamodulmodulen.