Janosiks tecken

Janosik, hur ett husdjur av anhängare av motorvägarnas fantasier, assimilerar framgångsrikt världsliga resenärer. Att driva hans uttryck frigör oss Janosikowy Direction - en fascinerande turistartär, som vi satsar med frimodighet. Vad bör ses i vägen för sådan virulens? Vilka upplevelser överför de till dem som gör en sådan expedition?Janosik-spåret är inte ett kontrakrit på grund av det fulla av dessa figurer som sympatiserar för att rusa en flerdagars aura i en humörig miljö. Den nuvarande avenyn fortsätter genom de charmiga områdena Tatrabergen, Podhale, Pieniny och Gorce. En sådan utveckling spårar takrännor som globetrottarna besegra honom kan uppstå från många enastående antikviteter. De förnekar klyftan i Chochołów och i Zakopane, strömmen av ornament för strukturen (ofta den sista tunga förväntas på liknande sätt i Łopuszna och i Dębno. Czorsztyn, Niedzica, Szczawnica och Krościenko nad Dunajcem - det här är de förväntade bosättningarna i Polen som förvaltas av den moderna vägen. Janosik-spåret leder också till Slovakien, där den allestädes närvarande agglomerationen av kommunistordern väljs.