Jemielnica cistercienserkloster

Jemielnica avser att ha en provton för en perfekt Opole-stad. Vinden reglerar här dessutom stillhet, medan besökare besöker den moderna byn relativt ofta. Vad absorberar dem här?Jemielnicas rikaste monument är den cisterciensermekanismen för munkar som möts här. Även om det i jämförelse med de icke-lokala cistercienserkloster verkar vara relativt dåligt, är det värt att överraska. Pagodutrustningens enorma vapen kontrasterar rasande med den noggrant mediokra kantklumpen.Skapandet av den cistercienserkloster i Jemielnica invaderar det nya kvartalet på 1200-talet, på något sätt är det svårt att förhandla fram en viss period av hans attityd. Hälften av de markerade byggnaderna finns i början av det fjortonde århundradet, men det är känt att de byggdes i läge som mogenare byggnader. Men i ett mogenare ögonblick hade kyrkan också klosterbyggnader, som ofta förbättrades och lämnade den lokala råa gotiska tillgängligheten.Kyrkans imponerande möbler är slående, där den allestädes närvarande barocken råder. Ett kraftfullt altare har också ett kraftfullt altare medan perifera altare märks. Skivans gränser är dekorerade med vanliga landskap, den speciella predikstolen beskrivs också intressant. Registrera de speciella bilderna av pengarna i kapellet i St. Josef.