Jorda diskmaskinen

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minimera risken för explosion av brandfarliga ämnen, till produkten av en elektrostatisk gnista. Det används oftast som transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan ha en ny form. De lättaste och minst komplicerade modellerna koncentrerar sig också på jordklingan från kabeln. De mer robusta och tekniskt avancerade är utrustade med jordningsskyddsläge, tack vare vilket det är möjligt att dispensera eller transportera produkten, när marken har kopplats på en hälsosam sätt.

Elektrostatiska jordningar är oftast användbara vid lastning eller lossning av järnvägsbehållare, vägtankar, fat, så kallade. big-väskor eller delar av processinstallationer.

I slutändan kan fyllning eller tömning av tankar med olika innehåll (t ex tankar med pulver, granulat, vätskor bilda farliga elektrostatiska laddningar. Källan av deras stående kan vara och blanda, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas av kontakt eller enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. På grund av sin plötsliga kontakt med marken eller oladdad mål kan en kort strömimpuls skapas, vilket kommer att synas i gnistan.Brist på gnistutsläpp kan innefatta tändning av en blandning av alkoholer och luft, vilket framgår av en explosion eller dålig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.