Kassa fran vilket belopp 2017

På kassaskrivare, och precis på ägarna till dessa verktyg, finns det många skyldigheter som följer av lagbestämmelserna. Kassaapparater är i själva verket en annan typ av anordningar associerade med kampanjen aktiviteten utförs, vars användning strikt reglerad av lagar och bestämning. Ingen av de namngivna som används i enheter som datorer, telefoner, eller ens den specialiserade produktionsmaskiner, inte har befäst ett antal skyldigheter som kassaregister.

Redan efter köp av kassan måste du uppnå sin deklaration i skattetiteln. Kontoret kommer att ge ett unikt nummer till kassan. Det är obligatoriskt att tillämpa punkten på något av de använda kassaregisterna, alla kommer att få ett annat unikt nummer. Nästa åtgärd som ska vidtas är skattebetalningen av kassaregisteret, som endast kan utföras av den auktoriserade tjänsten. Krakow kassaregister, inte bara försäljningsstället utan även en auktoriserad tjänst. Det är värt att underteckna avtalet att betjäna alla finansiella kassaregister i ett företag med en tjänst, exakt i den tjänst där skatteinstrument köptes. I skattetiteln måste du tillhandahålla serviceuppgifterna, som är medvetna om kontanter i ett riktigt företag. Skatteverket bör också informeras om att byta kassaregistrering. I händelse av en uppdelning är endast den här valda tjänsten behörig att förbättra kassaregisteret. Även samma tjänst kan fungera med ändringar i enhetens medvetenhet. Vid registrering av försäljningen på beloppet eller motsvarande av varor eller tjänster är det användbart att utfärda periodiska finansrapporter. Vanligtvis är det dagliga, månatliga och årliga rapporter, och mer sällan kvartalsvis. Bristande innehav av rapporter kan leda till att böter åläggs kassägarens ägare. Under användningen av kassaregister bör man nämna deras regelbundna granskning, som ska utföras av den specifika utvalda tjänsten. Därför är det särskilt viktigt, eftersom sanktioner för underlåtenhet att granska kassaregisteret utan tvekan kan vara allvarliga för företaget. Hela dokumentationen i kombination med kassaregisteret, i den moderna konsten i kassan, bör periodiska finansrapporter hållas tillsammans med företagets specifikation. Kontoret kan se alla dokument i flera år efter det att kassan använts eller åtminstone efter aktiviteten. När du stänger ett företag måste du ha den sista skyldigheten till ägaren - att läsa det skattemässiga minnet i kassan, som endast ska göras av tjänsten.