Kassa och hyra

Mikroskop låter dig titta inuti mikrovålden, de är enheter installerade i observationsobjektet för mycket små föremål, vars subtila detaljer i allmänhet är osynliga för det blotta mänskliga ögat. Mikroskopet är baserat på två fokuseringslinsenheter som är placerade på sidorna av ett rör som kallas ett rör. En uppsättning linser relaterade till ett mål kallas en lins. Med förändringen kallas den andra uppsättningen linser okularet och det gör att du kan uppnå observation. Inuti röret, tack vare linsen, skapas en riktig, förstorad och inverterad bild inuti, som ses genom okularet genom okularet. På grund av samexistensen mellan båda linsuppsättningarna är den visade bilden framgångsrik, förstorad och enkel. Metallografiska mikroskop är en typ av mikroskop som kan sökas på ogenomskinliga prover. Bland metallografiska mikroskop kännetecknas ljusmikroskop och elektronmikroskop.

https://m-lash.eu/se/

Vad kan vi se med hjälp av ett metallografiskt mikroskop?De mycket mikroskopiska testerna som använder metallografiska mikroskop räknar med att ta ett prov från en given produkt och sedan slipa och polera ett givet fält, d.v.s. metallografiskt prov som kommer att utsättas för mikroskopisk observation efter varje etsning. Att avslöja strukturen för en viss metall, och ändå dess legeringar och defekter som är osynliga för blotta ögat, är huvudmålet för metallografisk forskning om ljusmikroskopet. De hjälper till att identifiera mångfalden av strukturella komponenter och bestämma deras morfologi, kvantitet, dimensioner och distribution. Metallografiska mikroskop möjliggör observation av metallprover och sprickor. Tack vare den exakta designen av linserna låter det metallografiska mikroskopet detektera mikrosprickor, låter dig beräkna fasandelen och observera inneslutningar av olika materialdelar.