Kassaregister

Det skattemässiga kvittot är bevis på köp som gjorts i affären. Det gör det möjligt för oss att verifiera om priset från butikshyllorna verkligen överensstämmer med den sista som debiteras i kassan, så vi kan anmäla ett eventuellt klagomål på lageret. Dessutom kommer kvittot att tillåta oss att redogöra för de pengar du spenderar, vilket gör det enklare att kontrollera dina hemkostnader.

Kvittot har också ett antal viktiga uppgifter, inte nödvändigtvis kopplade till de inköpta produkterna eller deras värden. Och så bara med nyare information som ELZAB kassaapparat alpha & nbsp; skrivs ut på kvittot är namnet på den skattskyldige, som driver ett företag och hans kontor adress. Övriga uppgifter är skatteidentifikationsnumret, datum och tid för kvittotutskrift, kassör och kassörnummer. Information om kassamottagarens nummer är oerhört viktigt eftersom vi kommer att behöva anmäla ett klagomål om ett visst gott. Kvittot är ett oerhört viktigt bevis på försäljning inte för mannen, men också för säljaren och skattemyndigheten själv. Tack vare de kassarekordförsäljning av varje råvaruhandlare sålde varor svårare att dölja, och vad som kommer desto svårare att undvika att betala skatt. Finansdepartementet fattade de slutliga besluten att ålägga fler grupper av yrken att bygga ett kvitto. Och de är till exempel frisörer och taxichaufförer. Men du bör komma ihåg att varje år leder till kan krävas nya och obligatorisk användning av kassaregister till ytterligare sektorer. En annan skyldighet som ligger hos entreprenören, vilket företag använder finansiella kassaregister är att skydda kopian av kvitton. Därför är det lämpligt vid kontroll av skatteverket. Medan han fortfarande inte så länge sedan var jag tvungen att hålla papperskopior av räkningar, medan i dag är det möjligt att lagra dessa kopior på vissa minneskort för vad de innebär betydligt mindre utrymme. krävs ägaren av enheten för daglig granskning av kassa, och om enheten inte bör ändras så snart som möjligt för bra pengar. Dokumentet som bekräftar inköpet är särskilt viktigt och vi borde fortfarande välja det med oss själva. Det kommer även att vara känd Varför bara inköpsbevis, som kommer att vara oerhört viktigt att återta den köpta produkten.