Kontroller logistiskt exempel

Finansiell kontroll är en integrerad del av kontrollen i ett seriöst företag. Styrning fokuserar på att bestämma efterfrågan på finansiella material, lönsamheten för att finansiera företaget, kostnader och vinst samt ekonomisk likviditet och bedömning av effektiviteten i kapitalinvesteringar.

Kontrollen kan delas in i tre steg:- planering,- genomförande- kontroll

För första gången användes kontroller i trettiotalet i USA. Han gjorde det till den fjärde kontinenten, framför allt tack vare tyska företag. Vi har observerat sin systematiska utveckling sedan 1950-talet. Han kom först till vårt land tack vare filialen av internationella företag, även om fler och färre företag, ibland till och med inte riktigt medvetet, börjar introducera kontrollverktyg. Det är lätt att märka att med kontroll kan vi utföra var dessa aspekter uppträder i ledningen:

- Decentraliserat system av dominans i företaget,- Ett fokuserat företag finns för att uppnå väldefinierade mål,- Ett motivationssystem har införts för att göra företaget mer effektivt,- Förvaltningsbokföring implementeras, som bygger på användningen av rationella ekonomiska beslut,- Ett välskött system för insamling av information,

Att införa reglerna för finansiell kontroll i företaget tvingar automatiskt järnvägen till sina strukturer. Dess organisationsstruktur, finansiella avvecklingssystem samt omlopp av dokument i företaget förändras. Att genomföra lämplig ekonomisk kontroll är inte möjlig utan lämpliga datorprogram. Finansiell kontroll har en särskild inverkan på företagets effektiva förvaltning, vilket inte är viktigt om vi ska agera med ledningsbokföring.