Litet plus kassaapparat

Jordning är de viktigaste punkterna i all elektronik. Alla tror att det inte finns någon spänning i jordningsprocesser, så de bör inte ha elektrisk ström i dem, men det är helt annorlunda .... I hela huset eller att det finns hundratals meter jordledningar, så ja för vilket syfte? Är det för att lägenheten är grundad att det inte finns någon rörelse i den när ingenting är anslutet till den? När är det viktigt att jorda hela den elektriska installationen? Om du vill veta reaktionerna på dessa tester, läs denna text till slutet.

https://ecuproduct.com/se/drivelan-ultra-naturlig-aktivator-for-en-mans-sexuella-funktion/

Vad visar att den elektriska installationen är jordad? Det elektriska svaret kan finnas i en fråga och vi förklarar det goda som vi kan. Nåväl, i alla hus där det finns uttag, förutom fas och neutrala ledare, finns också jordledare. De når inte positionen för enskilda enheter på något sätt. Därför utgör de skyddstrådar, som vanligtvis är anordnade i deras kopplingsutrustning, och därifrån leds de till ett metallelement som är exakt anslutet till marken. Vad är syftet med jordning? Som vi nämnde tidigare är jordning en skyddande metod som har börjat i sina installationer i många år. En annan anledning till jordning är arbetsskälet, eftersom tack vare det fungerar alla rätter som de tycker i anläggningen. Om du vill köpa den här typen av kabel måste du nämna att de har olika märkningar. De vanligaste är PE - en skyddsledare, som är den gulgröna färgen, och PEN, som är en neutral ledare, som också har en skyddande funktion. Denna tråd är blå. Till och med uttag som inte har en jordningsskruv har sin egen metod för skydd mot elektrisk stöt. Vanligtvis har sådana pluggar en markering (två överlappande rutor, vilket innebär att de inte behöver jordas.