Metallurgi ts plus dubnica

För närvarande är metallurgi något som förstår inte bara processerna för plastformning och grundning utan även användningen av grupper inom makrogränserna. Den sista planen inbegriper vanligtvis experiment på metallografiska mikroskop.

Mikroskopi är en del som uppstod för några hundra år sedan. Och bara, beroende på den nya typen av mikroskop, började man använda sig i metallurgi. Dessa dagar behövs de när man arbetar med tekniska material. För närvarande är metallografiska mikroskop mycket viktiga inom detta område, som bland annat används för att söka efter metallfel eller även genombrott. Det är därför en bildteknik som rör sig på ogenomskinliga prover. Metallografiska mikroskop inkluderar bland annat elektronmikroskop, som möjliggör analys av strukturen på atomkortet och ljusmikroskop, som särskiljs av en mindre förstoring. Observationer som utförs med hjälp av dessa verktyg är ytterst viktiga, för tack vare det här kan vi hitta en ny typ av mikroskickor i materialet, det vill säga deras början. Det är möjligt att beräkna fasbidraget mer, och också för att bestämma exakta faser. Tack vare det kan vi också bestämma antal och typ av inklusioner, och många andra viktiga delar från artikeln för metallurgiens syn. Till exempel tillåter ofta mikroskopiska observationer av det nyskapade materialet en specifik observation av materialstrukturen, tack vare vilken vi i perspektiv kan förebygga många oönskade misslyckanden.

https://eron-p.eu/se/

Användningen av metallografiska mikroskop är särskilt viktig eftersom tack vare detta kan vi enkelt hitta defekter i materialet. Det är dock värt att ha att hanteringen av denna typ av utrustning är ömtålig. Av den sista orsaken bör erfarenheten endast utföras av kvalificerade personer.